Новий порядок оцінки нерухомості в Україні

Як повідомляє Фонд Державного майна України на своєму офіційному сайті, «на виконання п.172 Податкового Кодексу України введено в дію нову Єдину базу даних звітів про оцінку – інформаційно-телекомунікаційну систему, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Це наша спільна, командна робота з оціночною та нотаріальною спільнотою. Мета одна: унеможливити зловживання на ринку податкової нерухомості».

Отже, єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його складанні та у разі його повноти, правильності та відповідності, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера.

Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті є недійсним.

Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера.

Проте, користувачі цієї системи повідомляють про значну кількість її недоліків.

По-перше, використання цієї системи підвищить вартість оцінки, адже і суб’єкт оціночної діяльності, і нотаріус за отримання і внесення даних до бази повинні внести плату, що дорівнює:

  • у разі, коли оціночна вартість об’єкта оцінки становить не більш як 20 тис. гривень, – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн);
  • у разі, коли оціночна вартість об’єкта оцінки становить не більш як 50 тис. гривень, – сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 грн);
  • у разі, коли оціночна вартість об’єкта оцінки становить не більш як 200 тис. гривень, – двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн);
  • у разі, коли оціночна вартість об’єкта оцінки становить більш як 200 тис. гривень, – тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн).

Крім того, у суспільстві звертають увагу на те, що платформа контролюється приватною компанією.

Є певні недоліки щодо визначення мінімальної вартості об’єктів нерухомості, що постраждали внаслідок пожежі, а тому їх вартість є значно нижче ринкової. У таких випадках система таку вартість часто завищує.

У будь-якому випадку, Фонд державного майна України відкритий до пропозицій та зауважень, тому сподіваємося, що найближчого часу роботу електронного майданчика буде вдосконалено.